Technicznie małe i malutkie części

już od 0,05 g

... na przykład dla: